Οικονομικά Στοιχεία 2012-2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ISOLOGISMOS2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

SKMBT_C22414060414530_Page_1
SKMBT_C22414060414530_Page_2
SKMBT_C22414060414530_Page_3

SKMBT_C22414060414530_Page_4